Resultatliste til Internet

Hvis du vil få turneringen raskt og enkelt ut på nettet, anbefales det å bruke TS' innebyggede støtte for automatisk internettpublisering. Hvis du likevel vil lage dine egne websider, les videre!

Ved å velge Fil – Eksport – Resultatliste til internett vil TurneringsService (TS) vise dialogen til høyre her, der du kan generere en fil i HTML format som inneholder resultater fra turneringen. Det foreslås et filnavn og en plassering som er lik det for turneringsfilen. Den produserte HTML-filen er beregnet for å publiseres på en hjemmeside på internett, såfremt du har en konto hos en internettilbyder som tillater dette.

Selve overføringen av filen må gjøres med eksterne hjelpeverktøy som f.eks et FTP program. Spør gjerne din internettilbyder om dette. 

Partivisning fra PGN-fil

I det siste har det også blitt populært å legge ut de enkelte partiene på nettet. TurneringsService støtter dette! Dersom du kan  registrere noen av, eller alle, de spilte partiene fra turneringen, f.eks i ChessBase eller andre verktøy, går du frem på denne måten:

  1. Hvis du vil lagre internett-filene i en annen mappe en den som er foreslått, endre dette først i feltet "filnavn". TS vil huske denne plasseringen.
  2. Velg eventuelt hvilke grupper som skal inkluderes og om siden skal være "komplett" eller bare en include-fil som du selv kan redigere inn på dine øvrige sider.
  3. Alternativt, klikk "Redigere mal" for å sette opp følgende: I hovedkatalogen til TS ligger en mal (c:\turneringsservice\mal.htm) som definerer hvordan partiene skal presenteres i publikum’s nettleser. Her kan du også endre koden som viser partiene, men som standard ligger ferdig kode som presenterer partiene i NORBASE-vieweren.
  4. Hver gang du har satt opp en runde, bruk knappen "Lag/oppdater PGN partifil" for å opprette eller oppdatere pgn filen(e). Du kan gjerne gjenta denne operasjonen etter hver runde, selv om du evt har redigert filen i mellomtiden (f.eks lagt inn partier med chessbase). TS vil ikke slette eller overskrive noe informasjon som ligger i denne filen fra før. 
  5. Nå kan du åpne disse pgn-filene i en hvilken som helst pgn editor, som f.eks ChessBase. Du vil se at partiene og spillerne er ferdig registrert i filen, klart for deg til å legge inn trekkene. 
  6. Når du er ferdig, lagre pgn filen fra din editor. Husk å erstatte partiene, IKKE opprette nye (du unngår da å få partiene dobbeltlagret i filen)

Til slutt kan du trykke OK for å produsere HTML siden.TS vil finne pgn filen(e) og automatisk lage klikkbare linker fra +/- tabellen. Publikum kan dermed klikke på et resultat og se partiet i sin egen nettleser.

Når du siden overfører sidene til WEB-tjeneren, inkluderer du denne PGN-filen slik at både PGN og HTM filen legges på samme område. Hele prosessen blir dermed nokså automatisert, men du kan selvsagt også gjøre dette mer manuelt. Da må du selv passe på følgende:

Tips om behandling av PGN-fil

Det greieste er å bare redigere den pgn-filen som TS oppretter for deg. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan gjøre dette må du selv passe på å lagre partiene i én fil i PGN-format. (Hvis turneringen spilles i flere grupper, må du lage en pgn-fil pr gruppe.) Filen må hete det samme som  trx- eller htm-filen som TS lager, og ligge i samme mappe som denne. Så hvis turneringen din f.eks er lagret som "c:\ts\turneringer\klubbmesterskap2007.trx", må du altså opprette en  fil som heter "c:\ts\turneringer\klubbmesterskap2007.pgn" og lagre alle partiene i denne. Hvis turneringen f.eks har to grupper kalt "Mester" og "A", vil du trenge to filer i denne mappen, med filnavn "klubbmesterskap2007-Mester.pgn" og  "klubbmesterskap2007-A.pgn" osv.

For å finne partiene i PGN-fila, sjekker TS kun to ting: spillernavn og runde. Dette betyr at:

Du vil som sagt trenge en PGN-editor for å legge inn trekkene. ChessBase er vel den som er mest brukt, men det finnes mange andre, som f.eks Chessbase light eller gratisprogrammet PGNtoJS. (obs: Tidligere var gratisversjonen av ChessBase light et godt alternativ, men den nyeste versjonen (2007) kan ikke lenger lagre filene før man har kjøpt en lisens.)

Tips om ChessBase:

Hvis du bruker ChessBase må du huske å velge Replace når partiene skal lagres, ellers vil partiene bli dobbeltregistrerert.

Hvis du velger å ha filene i ChessBase's eget format (CBH-filer) må disse konverteres til PGN før de kan brukes av TurneringsService. Dette gjøres slik: Åpne CBH-filen og merk alle partiene (klikk på det øverste partiet, hold inne shift-knappen og klikk det siste partiet). Velg deretter  File - New - Create textfile. Kryss av for filformat 'pgn' og lagre med filnavn som beskrevet ovenfor.