TurneringsService har mulighet for kopling mot VIPPS for betaling av spilleravgift.

 

Først: Selve VIPPS avtalen er et forhold mellom arrangør(«klubb») og VIPPS. Ingen andre, herunder Turneringsservice eller Harald Heggelund, har noe som helst økonomisk ansvar eller garanti for transaksjonene. Hvis du velger å fortsette, og tar dette i bruk, så må disse forutsetningene være akseptert.

For å komme i gang med dette:

1) Klubben må ha et norsk organisasjonsnummer, og BankID.
2) Klubben må ha en VIPPS avtale med banken. Det har de fleste fra før, hvis ikke kontakt din bank.
3) Klubben må i tillegg søke om «VIPPS på nett» ved å fylle ut et skjema her: https://portal.vipps.no Det kan være litt tidkrevende men er en engangsjobb. Husk bare å søke i GOD TID da dette kan ta flere uker å fullføre dersom det blir litt spørsmål frem og tilbake.
 

VIPPS kan være litt streng å få løsningen godkjent, så det lønner seg å være litt nøyaktig her:

Opprett en turnering, helst en reell turnering, i en TS-versjon som støtter betalingsløsninger (se nedenfor). Lag en ordentlig invitasjon der betingelser for betaling og evt refusjon ved avlysing fremgår tydelig på invitasjonen. TS vil lage en mal for dette, og det er viktig at all relevant kontaktinfo er tilstede og korrekt. Vipps anser sjakklubben din for å være en kommersiell aktør på linje med de store nettbutikkene og har regelverk tilpasset deretter. Invitasjonen i TS er «varebeskrivelsen» som må stemme med det man «selger» og salgsvilkår og dette vil kontrolleres av vipps.

Hvis du ikke vil at publikum skal finne turneringen ennå kan du skjule den fra kalenderen krysse av for dette under «avansert» i publiseringsbildet.

Vipps ber om

-Kategori for tjenester og produkter: Velg "underholdning og fritidsaktiviteter" - "Medlemsklubber"
- Omsetningstall: Dette blir tall for alle turneringer du ser for deg å arrangere.
- Link til nettside: Dette blir link til invitasjonssiden (bruk HTTPS://.. og ikke HTTP://)
- Hvis du ikke vil tillate refusjon, skriv på invitasjonssisden noe sånt som at:
Følgende kjøpsvilkår gjelder for betalingen:
Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m.
Den forhåndsbetalte startkontingenten refunderes kun i følgende tilfeller:
- Forbund/klubb/arrangør avlyser eller avbryter turneringen
- Om turneringsdeltakeren melder seg av turneringen innen påmeldingsfristen utløper, vil arrangør refundere innbetalt turneringsavgift.
- Etter at påmeldingsfristen har utløpt har turneringsdeltakeren ikke rett til refusjon av turneringsavgift.

I notatfeltet i søknaden skriv gjerne
- Antall dager forhåndssalg (omtrent hvor mange dager før turneringstart melder man seg på, og betaler)


Fyll ut videre med nødvendig informasjon (eks nedenfor) og send bestillingen. Obs: Det kan ta noen dager før det er klart!

4) Det kan hende VIPPS ber om utfyllende opplysninger på mail som klubben må besvare.
5) Når tjenesten «VIPPS på nett» er etablert etter noen dager, får du en mail fra VIPPS om at løsningen er klar. Først får du bare test-nøkler. Produksjonsnøkler kommer først etter at de manuelt har gått igjennom «nettbutikken» din (Altså TS sin invitasjon og påmeldingsside)
6) Logg deg inn på din vippsportal https://portal.vipps.no/ og gå til Vipps På Nett, Utvikler, API-keys.
Etter hvert har du mulighet til å opprette flere «sale units», f.eks hvis du vil skille dine forskjellige turneringer.
 
7) Merk at du kan velge mellom nøkler for «test» eller «production». Sistnevnte er den eneste som gir ekte penger på konto. Hvis Production ikke finnes ennå, må du vente til søknaden er helt godkjent.
8) Du finner her et MSN nummer, markert i gult, dette må legges inn i Turneringsservice. Har du opprettet flere «sales unit» må du passe på å velgre rett MSN nummer.
9) Klikk på «show keys». Du får opp et bilde med client_id, client_secret og Vipps-subscription-key Disse nøklene må du også kopiere og lime inn i TurneringsService. Det spiller ingen rolle om du bruker «primary» eller «secondary» key. Pass på at disse nøklene ikke kommer på avveie. Unngå å sende dem åpent på epost.
 
Oppsett av dette i TurneringsService gjøres i tre forskjellige bilder:

Grunnopplysninger og nøkler i publiseringsbildet:
 

 


Publiseringsildet:
Kryss av for Vipps, fjern evt kryss for «ingen/frivillig» dersom du vil at spillerne MÅ betale for å melde seg på.
 
Bestem startavgift pr gruppe i turneringsoppsett: