Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Kristiansund H°stturneringa 2012

.


Updated
jan 04 13
@ 09:12

Views:12514

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Sjakklubben, Kristiansund

Play date:

13. sep 12 - 03. jan 13

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Høstturneringa i Kristiansund Sjakklubb

System: Ni runder NSF-monrad.

Offentliggjøring av nytt rundeoppsett: Tirsdag kveld før runden samme uka, settes runden opp og oppsettet offentliggjøres på ksk.no

Kan stå over to runder: Før rundeoppsettet blir satt opp, kan man gi beskjed om at man må stå over den runden. Da får du et halvt walk over-poeng. Hver spiller kan ha to slike runder hvor hun/han står over. "Bye" heter dette på engelsk.

Kan ikke spille? Hvis en spiller ikke kan spille torsdag kveld, gi da beskjed så raskt som mulig til turneringsleder og motstander. Partiet kan også spilles seinere i uka, eventuelt uka etter, hvis det ikke er runde da. Men partiet må være ferdigspilt tirsdag kveld før nytt rundeoppsett blir lagt. Hvis partiet ikke blir spilt innen fristen, er det spilleren som ikke kunne spille torsdagen som får null poeng mens motstanderen får et walk over-poeng. Siden partiet ikke har blitt spilt, blir det heller ikke ratet.

Betenkningstid: Det samme som NM-tida. 90 minutter på 40 trekk + 30 sekunder tillegg for hvert trekk. Deretter 30 minutter på resten av partiet + 30 sekunder tillegg for hvert trekk
Spilleoppsettet: Vi spiller fram til begynnelsen av desember, og oppsettet blir cirka to torsdager etter hverandre, og med en torsdag innimellom der vi tar igjen partier.

torsdag 13. september: 1. runde
torsdag 27. september: 2. runde
torsdag 4. oktober: 3. runde

torsdag 18. oktober: 4. runde
torsdag 25. oktober: 5. runde

torsdag 8. november: 6. runde
torsdag 15. november: 7. runde

torsdag 29. november 8. runde
torsdag 6. desember: 9. runde
Rates: Turneringa rates både med NSF-rating og FIDE-rating.
Turneringsleder: Tore Kristiansen epost: tore@ksk.no, tlf: 95 91 62 65.