Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

H°stturneringen i Sevland 2015


Updated
nov 25 15
@ 22:32

Views:4477

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Karm°y Kulturhus (┼krehamn)

Play date:

09. sep - 25. nov 15

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Velkommen!

Sevland Sjakklubb ønsker alle hjertelig velkommen til Høstturneringen i Sevland 2015. Turneringen spilles i Karmøy Kulturhus (Åkrehamn) 09. sep - 25. nov 15.

Turneringen blir FIDE-ratet og nasjonalt ratet. Merk at betenkningstiden er for kort for 2200 spillere. Spillere med så høy rating kan fortsatt være med men partiene deres vil ikke bli FIDE-ratet eller rapportert inn til FIDE.

Hver spiller er berettiget til å ta inntil tre halvpoengswalkovere. Spillere som ønsker å ta dette i runde 9 må erklære dette FØR runde 8 påbegynnes. Rundene vil bli satt opp kort tid før rundestart.

Spillere vil enten ha gult eller hvitt monradkort (bordkort). I utgangspunktet stiller alle spillere med gult monradkort med mindre de ber om å spille med hvitt monradkort, eller de ikke møter til oppsatt runde.

Spillere med gult monradkort er i utgangspunktet ventet å spille i hver runde. Hvis en spiller ikke kan møte til en gitt runde må de melde fra til turneringslederen, helst dagen før og senest 10 minutter før rundestart slik at man kan benytte seg av halvpoengswalkoveren. Dersom man ikke møter gis det tap på WO, og spilleren spiller med hvitt monradkort for resten av turneringen.

Spillere med hvitt monradkort må for hver runde man ønsker å spille enten melde fra eller møte opp før kl. 18:20. Ellers gis et halvpoeng på walkover dersom man har noen igjen i kvoten.

Send meldinger om rundepåmelding/avbud til Sigvat på 993 62 811, helst med tekstmelding. Sigvat er hoveddommer for turneringen men en del av rundene kan bli avviklet med en annen dommer (enten Terje Ringen eller Geir Ove Nilsen), dette vil bli lagt inn i spilleprogrammet.

Påmeldingsfrist

For å unngå forhøyet startavgift må påmeldinger være oss i hende innen 2015.09.08. Vi lukker online-påmeldingen 2015.09.08 23:59:00.

Det vil være mulig å melde seg på etter at turneringen har startet. I så fall benyttes halvpoengswalkovere for de uspilte rundene så langt det er mulig (husk: kvoten er på 3.)

Startavgift Satt til kr 100
Gruppeinndeling Alle spiller i samme gruppe
Turneringsform Individuell turnering
Spillesystem

9 runder NSF Monrad

Spillere kan få inntil tre ½-poengs walkovere. De som vil ha dette i niende runde må melde dette ønsket før runde 8 begynner.

Spilleprogram

Runde Betenkningstid Dato Dommer
1
60 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet. 9. september 2015  Sigvat: 993 62 811
2
60 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet. 16. september 2015  Geir Ove: 950 58 986
3
60 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet. 30. september 2015  Terje *
4
60 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet. 14. oktober 2015  Sigvat: 993 62 811
5
60 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet. 21. oktober 2015  Sigvat: 993 62 811
6
60 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet. 28. oktober 2015  Sigvat: 993 62 811
7
60 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet. 11. november 2015  Sigvat: 993 62 811
8
60 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet. 18. november 2015  Geir Ove: 950 58 986
9
60 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte partiet. 25. november 2015  Sigvat: 993 62 811

*) Ring Sigvat på 993 62 811 angående forfall til runde så videreformidler jeg meldinger til Terje.

Alle runder begynner 18:30. Nye spillere og de som spiller med hvitt monradkort må melde seg på innen 18:20 for å bli med på runden.

Spillere spiller med gult monradkort som ønsker å stå over runden må melde avbud innen 18:20 for å unngå tap på walkover. Spillere som er satt opp mot en motstander men ikke møter dømmes til tap om de ikke har ankommet innen 19:00.

Betenkningstid 60 minutter på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet
Premiering Spillerne rangeres etter:
  • Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
  • Monradkvalitet, to dårligste strøket
  • Monradkvalitet, dårligste strøket
  • Monradkvalitet (Buchholz), ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
  • Sonnenborn-Berger kvalitet (=LP berger i lagturneringer)

  • Pokalpremier til de tre beste, beste u/1000, og tre beste juniorer (født 1995 og senere)