Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

H°stturneringen i Sevland 2019


Updated
sep 13 19
@ 20:33

Views:91

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

┼krehamn

Play date:

18. sep - 11. des 19

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Velkommen!

Sevland Sjakklubb ønsker alle hjertelig velkommen til Høstturneringen i Sevland 2019. Turneringen spilles i Åkrehamn 18. sep - 11. des 19

Merk at betenkningstiden er for kort for spillere med rating 2200 eller høyere. 

Hver spiller er berettiget til å ta inntil to halvpoengswalkovere. Spillere som ønsker å ta dette i runde 7 må erklære dette før runde 6 påbegynnes. Rundene vil bli satt opp kort tid før rundestart.

Spillere vil enten ha gult eller hvitt monradkort (bordkort). I utgangspunktet stiller alle spillere med gult monradkort med mindre de ber om å spille med hvitt monradkort, eller de ikke møter til oppsatt runde.

Spillere med gult monradkort er i utgangspunktet ventet å spille i hver runde. Hvis en spiller ikke kan møte til en gitt runde må de melde fra til turneringslederen, helst dagen før og senest 10 minutter før rundestart slik at man kan benytte seg av halvpoengswalkoveren. Uvarslet fravær medfører tap på WO, og spilleren overføres til hvitt monradkort for resten av turneringen. Klokkene startes ved rundestart 18:30, ventetiden før man dømmes til tap er 30 minutter.

Spillere med hvitt monradkort må for hver runde man ønsker å spille enten melde fra eller møte opp før kl. 18:15. Ellers gis et halvpoeng på walkover dersom man har noen igjen i kvoten.

Send meldinger om rundepåmelding/avbud til Sigvat på 993 62 811, helst med tekstmelding. Sigvat er hoveddommer for turneringen men en del av rundene kan bli avviklet med en annen dommer.

Påmeldingsfrist Første runde spilles 6. februar kl. 18:30. Påmelding innen kl. 18:15 for å bli med på den runden.
Etter dette vil det fortsatt være mulig å melde seg på turneringen underveis, men møt opp minst 15 minutter før rundestart.
Startavgift Satt til kr 100
Gruppeinndeling Alle spiller i samme gruppe
Turneringsform Individuell turnering
Spillesystem 7 runder NSF Monrad
Spilleprogram

Runde 1: 18. september
Runde 2: 25. september

Runde 3: 16. oktober

Runde 4: 30. oktober

Runde 5: 13. november
Runde 6: 20. november

Runde 7: 11. desember

Betenkningstid 60 minutter på 40 trekk, 30 minutter på resten
Premiering Spillerne rangeres etter:
  • Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
  • Monradkvalitet, to dårligste strøket
  • Monradkvalitet, dårligste strøket
  • Monradkvalitet, ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
  • Sonnenborn-Berger kvalitet (=LP berger i lagturneringer)

    Pokalpremier til topp tre, topp tre junior, og ratingpremier etter deltakertall