Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

H°stturneringen i Sevland 2020


Updated
nov 04 20
@ 20:42

Views:707

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Karm°y kulturhus

Play date:

16. sep - 04. nov 20

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Velkommen!

Sevland Sjakklubb ønsker alle hjertelig velkommen til Høstturneringen i Sevland 2020. Turneringen spilles i Karmøy kulturhus 16. sep - 04. nov 20

Merk at betenkningstiden er for kort for spillere med rating 2200 eller høyere. 

Hver spiller er berettiget til å ta inntil to halvpoengswalkovere. Spillere som ønsker å ta dette i runde 5 må erklære dette før runde 4 påbegynnes. Rundene vil bli satt opp kort tid før rundestart. Deltakere som er syke eller i karantene får et halvpoeng på walkover og bruker ikke av kvoten for dette.

Spillere vil enten ha gult eller hvitt monradkort (bordkort). I utgangspunktet stiller alle spillere med gult monradkort med mindre de ber om å spille med hvitt monradkort, eller de ikke møter til oppsatt runde.

Spillere med gult monradkort er i utgangspunktet ventet å spille i hver runde. Hvis en spiller ikke kan møte til en gitt runde må de melde fra til turneringslederen, helst dagen før og senest 10 minutter før rundestart slik at man kan benytte seg av halvpoengswalkoveren. Uvarslet fravær medfører tap på WO, og spilleren overføres til hvitt monradkort for resten av turneringen. Klokkene startes ved rundestart 18:00, ventetiden før man dømmes til tap er 30 minutter.

Spillere med hvitt monradkort må for hver runde man ønsker å spille enten melde fra eller møte opp før kl. 17:45. Ellers gis et halvpoeng på walkover dersom man har noen igjen i kvoten.

Send meldinger om rundepåmelding/avbud til Sigvat på 993 62 811, helst med tekstmelding. Sigvat er hoveddommer for turneringen men en del av rundene kan bli avviklet med en annen dommer.

SMITTEVERN
  • Det er kun tillatt med 20 deltakere.
  • Deltakere skal ikke håndhilse før partiet.
  • Alle i spillelokalet skal holde en meter avstand.
  • Alle smittevernsregler fra smittevernsansvarlig må følges.

 

 

Påmeldingsfrist Rundestart 18:00 på spillekveldene. Møt helst opp 10 minutter i forveien
Startavgift Satt til 100 kr
Deltakere i Vårturneringen 2020 spiller for kun 50 kr.
Gruppeinndeling Alle spiller i samme gruppe
Turneringsform Individuell turnering
Spillesystem 5 runder NSF Monrad
Spilleprogram 5 Runder, rundestart 18:00 på spillekveldene.

Runde 1: 16. september 2020
Runde 2: 30. september 2020
Runde 3: 14. oktober 2020
Runde 4: 28. oktober 2020
Runde 5: 4. november 2020
Betenkningstid 60 minutter på partiet, 30 sekunder tillegg per trekk.
Premiering Pokalpremier etter deltakertall.