Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

John S. Syversen 3. Minneturnering h°sten 2018


Updated
des 28 18
@ 23:32

Views:3451

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Sangerhuset, Storgata 21, Sarpsborg

Play date:

24. aug 18

 Welcome   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Velkommen!

Sarpsborg Sjakklubb ønsker alle hjertelig velkommen til John S. Syversen 3. Minneturnering høsten 2018. Turneringen spilles i Sangerhuset, Storgata 21, Sarpsborg 24. aug 18

Påmeldingsfrist For å unngå forhøyet startavgift må påmeldinger være oss i hende innen 2018.08.24. Vi lukker online-påmeldingen 2018.08.24 23:59:00.
Startavgift Satt til kr ... for seniorer og kr ... for juniorer
Overnatting Vi kan tilby rimelig overnatting i samarbeid med...
Gruppeinndeling Alle spiller i samme gruppe
Turneringsform

10 runder Konrad der 3 forfallskvelder gir remis på forfallkveldens partier.

Følgende retningslinjer foreligger for turneringen:
Rundepåmelding skjer ved personlig oppmøte før kl. 18.45 i Sangerhuset. Runden starter (klokker settes i gang) så fort turneringsleder er klar med rundeoppsettet.  

 

Det er mulig å forhåndspåmelde seg til en runde, dette bør fortrinnsvis skje til en i turneringsledelsen, alternativt gjennom tredjeperson (dette gjøres på eget ansvar). Forhåndspåmelding kan skje på liste i klubben eller ved telefon til i en turneringskomiteen (Øyvind Bentsen 40 41 80 57 eller Ole Kr. Førrisdahl, 974 973 78 (m)) eller gjennom tredjeperson (på eget ansvar). Forhåndspåmeldte er pliktige til å melde forfall før klokken 18.45 på spillekvelden hvis man ikke kan møte.  

 

Hvis man har en gyldig grunn til å ankomme senere en rundestart, kan partistart utsettes med 15 minutter (bortsett fra siste runde), partiet tapes ikke på WO før klaffen faller. Hvis man er påmeldt til en runde og taper på WO får man ingen halvpoeng, heller ikke kvalitet for partiet, man mister også retten til å forhåndspåmelde seg i resten av turneringen. Motstanderen får både poeng og kvalitet for "WO" seieren

Det gis 0,5 poeng for inntil 3 forfallskvelder. Forfall til begge partier 1. spillekveld teller som ett forfall. For spillere som går inn i turneringen i runde 2 eller senere avgjør turneringsleder om de går inn i turneringen med innledende forfallsremiser eller ikke. Maksimalt to forfallskvelder kan tas i den samme halvdel av turneringen. For å få forfallsremis i siste runde må forfall meldes før nest siste runde er satt opp. 

 

Rundeoppsett etter et modifisert Sveitser system.

Vanlig Sveitser/Monrad regler gjelder med følgende unntak:Kvaliteten beregnes slik: 1. Innbyrdes oppgjør, 2 kvalitet 6 beste, 2. kvalitet 5 beste , 3. kvalitet 4 beste. Dette er motsatt av normal Monrad. I runde nummer 6-10 kan man møte en spiler for annen gang, da med motsatte farger av første parti mot den motstanderen. Dette skal kun skje hvis man må gå utenfor poenggruppen for å finne en annen motstander. I henhold til årsmøtevedtak skal det unngås at samme spillere møtes to kvelder på rad. Fargesperre går foran poenggruppe.  
 
I siste runde starter alle 19.00 (det vil si ingen mulighet til å utsette starten av partiet) og spille partiene helt ut. 
 

Hvis man er eier av mobiltelefon som avgir lyd under partiet medfører dette øyeblikklig tap av partiet i henhold til Norges Sjakkforbunds lover. Må man må ha telefonen påslått skal dette godkjennes av turneringsleder før partiet starter.

 Hvis det er noe du lurer på, spør turneringsleder
Spillesystem 10 runder Konrad
Spilleprogram
Runde Betenkningstid
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
10
.
Betenkningstid Det spilles med en betenkningstid: 70 minutter på 40 trekk, 20 minutter på de neste 20 trekk, deretter 5 minutter. 30 sekunder tillegg per trekk gis fra trekk 1 (Fischer modus) . Begge spillere skriveplikt i alle trekk selv om klokken viser mindre enn 5 minutter igjen, ingen spiller kan kreve remis i henhold §10. som omhandler hurtigavslutning.
Premiering Spillerne rangeres etter: 
  • 1