Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Kurs i sluttspill med fň brikker


Updated
okt 17 18
@ 21:18

Views:1782

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Sjakkbrygga i Trondheim

Play date:

18. - 25. okt 18

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Trondheim Sjakkforening ønsker alle hjertelig velkommen til Kurs i sluttspill med få brikker. Kurset går over to torsdagskvelder: 18. - 25. okt 2018

Påmeldingsfrist For å unngå forhøyet startavgift må påmeldinger være oss i hende innen 2018.10.17. Vi lukker online-påmeldingen 2018.10.17 23:59:00.
Startavgift Medlemmer og bimedlemmer i TSF: 50 kr. Andre deltakere: 100 kr
Kursledere Even Thingstad og Tore Kolås
Tid Fra kl. 19 til omtrent 21.30
Sted Sjakkbrygga
Kursinnhold Vi går gjennom ulike grunnleggende sluttspill med få brikker. Vi vil se at såkalte elementære sluttspill ofte ikke er så enkle å spille, spesielt ikke med kort betenkningstid! Det blir også anledning til å praktisere sluttspillteorien gjennom praktisk spill. Med få brikker mener vi sluttspill der begge parter har konge pluss en eller to brikker. For eksempel tårn og bonde mot tårn eller dronning mot bonde på sjuenderaden.