Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Onsdag-lyncup Søråshøgda


Updated
mar 20 18
@ 22:16

Views:2079

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Søråshøgda barneskole

Play date:

14. mar 18

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Lynsjakk-cup med bøker og pokaler i premie

Dette er en ny sammenlagtserie som går over åtte kvelder (14.3, 21.3, 11.4, 18.4, 25.4, 16.5, 23.5 og 30.5).

Det spilles ni runder hver gang. I sammendraget telles poengene sammen, de seks beste kveldene teller. Hver gangs deltakelse gir ett ekstra fremmøtepoeng.

·    Gruppe A: Over 1500 Fide-rating i lang, hurtig eller lynsjakk
Gruppe B: Over 1250
Gruppe C: Over 1000
Gruppe D: Ingen rating

Tidshandicap når grupper slås sammen gjør det utfordrende og spennende for alle:

·    Gruppe A mot B = 3-7 minutter
Gruppe A mot C = 2-8
Gruppe A mot D = 1-9
Gruppe B mot C = 3-7
Gruppe B mot D = 2-8
Gruppe C mot D = 3-7


Påmeldingsfrist Påmelding senest 17.30 på spilledagen
Startavgift Gratis. Også åpen for ikke-medlemmer
Gruppeinndeling Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D
Turneringsform Individuell turnering

Gruppe A-D:

Spillesystem 6 runder NSF Monrad, andre ulovlige trekk taper. Turneringene er ikke ratet.
Spilleprogram
Runde Betenkningstid
1
.5 min per spiller hvis samme klasse
2
.5 min per spiller
3
.5 min per spiller
4
.5 min per spiller
5
.5 min per spiller
6 .5 min per spiller
Premiering Ved poenglikhet i sammendraget går den med færrest turnering foran.
  • 1. premie i alle grupper ... Bok og pokal
  • 2. premie i alle grupper... Pokal
  • 3. premie i alle grupper... Pokal

Alle medlemmer i Søråshøgda med start i minst fire av åtte turneringer får pokal.