Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Vňrturnering Sarpsborg Sjakklubb 2016


Updated
mai 31 16
@ 01:06

Views:1

Site powered by:

TournamentService

Site:

Play date:

22. jan - 27. mai 16

 Welcome   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Velkommen! Sarpsborg Sjakklubb ønsker alle hjertelig velkommen til Vårturnering Sarpsborg Sjakklubb 2016.

Turneringen spilles fra 22. jan til 27. mai 16

Påmeldingsfrist For å unngå forhøyet startavgift må påmeldinger være oss i hende innen 2016.01.21. Vi lukker online-påmeldingen 2016.01.21 23:59:00.
Startavgift 50 kroner + medlemskap/bimedlemskap
Retningslinjer

1.        Det spilles en innledende Conrad, over 8 runder. Første runde spilles som hurtigsjakk med oppmøte 18.30. På basis av stillingen etter 8. runde blir de 6* beste (maksimalt 1 bimedlemmer) tatt ut til å spille i en Bergergruppe (Klubbmesterfinalen). Resten fortsetter i vårturneringen der det spilles 15 runder. De som møter de som går videre til finalen får en kvalitet av det dobbelte av poengsummen etter 8 runder i partiet.

* Hvis regjerende klubbmester og/eller vinneren av høstturneringen 2015 ønsker å spille finalen, samt at de ikke er blant de 6 beste, vil tallet det være de 5 eller 4 beste som blir tatt ut til å spille i klubbmesterfinalen.

 
2.        Ingen kan møte samme spiller mer enn en gang i løpet av de 8 første rundene.
 
3.        Ved like antall poeng etter 8 runder regnes kvalitet på følgende måte:
  1. Kvalitet = sum av 4 beste motstandere
  2. Kvalitet = sum av 5 beste motstandere
  3. Kvalitet = sum av 6 beste motstandere
Forfall-remiser og WO regnes ikke med.
 
4. Det gis 0,5 poeng for inntil to forfallskvelder i løpet av de 8 innledende rundene. Forfall til begge partier 1. spillekveld teller som ett forfall. For de som går videre i Conradgruppen gis det 0,5 for inntil 4 forfallskvelder for alle 15 rundene. Kun 2 forfalsremiser kan benyttes de 6 siste spillekveldene. For spillere som går inn i turneringen i runde 2 eller senere avgjør turneringsleder om de går inn i turneringen med innledende forfallsremiser eller ikke.
 
5. Forfallsremis i 8. runde gis kun hvis forfallet er meddelt før oppsettet av 7. runde er klart.
 
6. Forfallsremis i 14. og 15. runde i vårturneringen gis kun hvis forfallet er meddelt før oppsettet av 13. runde (tredje siste runde) er klart.
 
7.   De som er kvalifisert til klubbmesterskapsfinalen plikter å vurdere sin evne til å gjennomføre finalen. Kun ett forfall er tillatt i klubbmesterskapsfinalen. Turneringsleder vil tillate flere forfall hvis avtale om gjennomføring av partiet er tatt med en motstander. Spillere i klubbmesterfinalen plikter å melde forfall hvis de ikke kan komme. På en spillekveld i klubbmesterfinalen vil den første runden som gir et maksimalt antall partier bli spilt. Siste runde i Berger oppsettet i klubbmesterfinalen spilles som siste runde for alle spillere som har en teoretisk mulighet til å bli klubbmester. Spillere i klubbmesterfinalen plikter å være hjelpelige med gjennomføringen av finalen, dette kan bety og spille et parti i en av de andre Østfoldklubbene på deres spillekveld. Hvis noen av de som er kvalifisert for Klubbmesterfinalen ikke ønsker plassen, avgjør styret om det skal spilles med færre personer, eller om plassen går videre til nestemann på liste.
 
8. Deltagerne i Klubbmesterfinalen plikter å melde forfall senest 18.45 den aktuelle spillekvelden hvis de er forhindret fra å spille. Forfall meldes til Ole Kr. Førrisdahl 974 973 78 (m), Øyvind Bentsen XXX  (m). Det forventes at man også så tidlig som mulig informerer sin motstander at man ikke kan komme til en gitt runde. Informasjon om telefonnumre vil bli gitt så snart det er klart hvem som er kvalifisert til klubbmesterfinalen.
 

9. Alle partier i 8.runde (11.03.2016) og i 15. runde (27.05 2016) i vårturneringen startes samtidig av turneringsleder når oppsettet i Vårturneringen er klart (tidligst kl. 19.00). Ingen partier i klubbmesterskapsfinalen kan spilles etter 27.05.2016.

10. Ved poenglikhet i kampen om klubbmesterskapet i klubbmesterfinalen spilles i henhold til klubbens turneringsreglement stikkamp, stikkampen skal være ferdigspilt senest søndag 19.6.2016.

Ved like antall poeng i klubbmesterfinalen regnes kvalitet på følgende måte:

  1. Kvalitet = Antall poeng i de 8 innledende rundene
  2. Kvalitet = Berger kvalitet i Berger gruppen
    
11.   Ved like antall poeng etter 15 runder i Conrad-gruppen regnes kvalitet på følgende måte:
  1. Kvalitet = sum av 7 beste motstandere
  2. Kvalitet = sum av 8 beste motstandere
  3. Kvalitet = sum av 9 beste motstandere
 
12. Det er mulig å forhåndspåmelde seg til en runde, dette bør fortrinnsvis skje til en i turneringsledelsen, alternativt gjennom tredjeperson (dette gjøres på eget ansvar). Hvis man har en gyldig grunn til å ankomme senere en rundestart, kan partistart utsettes til 19.30, partiet tapes ikke på WO før klaffen faller. Hvis man er påmeldt til en runde og taper på WO får man ingen halvpoeng, heller ikke kvalitet for partiet, man mister også retten til å forhåndspåmelde seg i resten av turneringen. Motstanderen får både poeng og kvalitet for "WO" seieren.
 
13. Det spilles med en betenkningstid: 70 minutter på 40 trekk, 30 minutter på de neste 20 trekk, deretter 15 minutter. 30 sekunder tillegg per trekk gis fra trekk 1 (Fischer modus) . Begge spillere skriveplikt i alle trekk selv om klokken viser mindre enn 5 minutter igjen, ingen spiller kan kreve remis i henhold §10. som omhandler hurtigavslutning.
Gruppeinndeling Gruppe Kvalifisering, Gruppe Klubbnesterfinale, Gruppe B
Turneringsform Individuell turnering

Gruppe Kvalifisering:

Spillesystem 8 runder Konrad
Spilleprogram
Runde Betenkningstid
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
Betenkningstid Det spilles med en betenkningstid: 70 minutter på 40 trekk, 30 minutter på de neste 20 trekk, deretter 15 minutter. 30 sekunder tillegg per trekk gis fra trekk 1 (Fischer modus) . Begge spillere skriveplikt i alle trekk selv om klokken viser mindre enn 5 minutter igjen, ingen spiller kan kreve remis i henhold §10. som omhandler hurtigavslutning.
   

Gruppe Klubbnesterfinale:

Spillesystem Berger
Spilleprogram
Runde Betenkningstid
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
Betenkningstid Det spilles med en betenkningstid: 70 minutter på 40 trekk, 30 minutter på de neste 20 trekk, deretter 15 minutter. 30 sekunder tillegg per trekk gis fra trekk 1 (Fischer modus) . Begge spillere skriveplikt i alle trekk selv om klokken viser mindre enn 5 minutter igjen, ingen spiller kan kreve remis i henhold §10. som omhandler hurtigavslutning.
   

Gruppe B:

Spillesystem 15 runder Konrad
Spilleprogram
Runde Betenkningstid
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
Betenkningstid Det spilles med en betenkningstid: 70 minutter på 40 trekk, 30 minutter på de neste 20 trekk, deretter 15 minutter. 30 sekunder tillegg per trekk gis fra trekk 1 (Fischer modus) . Begge spillere skriveplikt i alle trekk selv om klokken viser mindre enn 5 minutter igjen, ingen spiller kan kreve remis i henhold §10. som omhandler hurtigavslutning.