Lagre Turnering

Lagrer all informasjon om turneringen, sånn som registrerte spillerne,  turneringsinformasjon, partier, resultater, rangeringskriterier, betenkningstid mm.

Alle grupper og lag lagres i én og samme fil. Hvis du ikke har angitt noe annet lagres filen i mappen "turneringer" under programmets hovedmappe. Hvis du vil utveksle turneringsresultater med andre TS-brukere, er det kun denne ene filen du trenger å sende.

Informasjonen lagres på et generelt tekstbasert filformat kalt XML. Dette gjør det i prinsippet mulig å utveksle informasjon med andre systemer og programmer, lage tilleggsfunksjoner el.l. Filene kan leses av hvem som helst, f.eks med internet explorer hvis man endrer navnet slik at filutvidelsen blir "xml" i stedet for "trx". Du vil da også kunne se hvordan filformatet er bygget opp.

Lagre som mal

Hvis du f.eks nettopp har gjort jobben med å sette opp en turnering som arrangeres etter de samme reglene hvert år (samme rundeantall, spillesystem, gruppeinndeling, betenkningstid osv), så kan du velge å lage en turneringmal. Den kan brukes som utgangspunkt neste gang denne turneringen skal arrangeres. Dette gjøres simpelthen ved å velge fil - lagre som - turneringsmal mens du har årets turnering på skjermen. Ingen spillere eller resultater vil lagres i filen, bare turneringsinformasjonen.

Neste år vil du da finne denne når du velger Fil - opprett turnering - basert på mal. Det følger også med maler for endel kjente turneringer når du installerer TurneringsService.