Resultatregistrering

Det er flere måter å legge inn resultater:

Det finnes et eget bilde for resultatregistrering som åpnes fra denne knappen. I dette bildet kan du

- bruke knappene øverst for å angi resultat i markert parti,
- høyreklikke et parti og velge fra popup-menyen
- Bruke tastatursnarveier (F10,F11,F12)
- Dobbeltklikke på vinneren, eller på midtfeltet for remis.

Klikk Lagre til slutt

Ekstern resultatregistrering via "skyen"

Resultatregistrering kan noen ganger være en flaskehals i større turneringer. TS gir deg derfor to enkle muligheter for å fordele denne jobben bort fra Turneringslederen sin TS-maskin:

Registrering fra smarttelefon/nettbrett:

Hvis du har skrevet ut bordkort med strekkoder, kan resultater scannes inn fra bordkortet med en app på en smarttelefon (QR reader). Ved å scanne koden på bordkortene vil smarttelefonen vise en side der du kan legge inn resultat fra partiet. Disse resultatene mellomlagres på nettet og kan hentes fra dette bildet ved å trykke på knappen Hent bordkort fra turneringslederens hovedmaskin. Han kan da se over resultatene og godkjenne disse ved å trykke Lagre.

Registrering fra andre PC'er (turneringslederassistenter)

Ved å installere TS på en eller flere ekstra maskiner, kan disse brukes for å legge inn resultater. Du behøver ikke kopiere turneringsfila på forhånd, bare start TS på disse assistentmaskinene og klikk Redigér - Resultatinnlegging.

Du får opp et bilde der du velger den aktuelle turneringen, og legger inn resultater som vanlig, f.eks fra en liten bunke bordkort. Til slutt klikker du knappen Last opp for å sende resultatene til mellomlagring.

Turneringsleder henter disse inn på samme måte som ved scanning fra mobil over (Hent bordkort).

 

 

 

 

Alternativ (gammel) metode

Partiresultater kan også legges inn fra hovedvinduet ved å klikke i feltet for resultater ("Res"). Du får da opp en meny som vist til høyre her. Symbolene med "dommerklubbe" brukes for å angi resultater for uspilte partier, dvs partier som ikke skal rates.

For å forenkle jobben med å registrere resultater, kan du også bruke funksjonsknapper i stedet for denne menyen. Se i programmets hovedmeny under Redigér - Registrere partiresultat hvilke tastetrykk som skal brukes. 

For å bruke disse tastatursnarveiene er det ikke nødvendig å stå i feltet for resultat bare markøren står på riktig linje (spiller) før knappen trykkes. 

Uansett hvilken metode du bruker for å legge inn resultater, vil TurneringsService automatisk registrere resultatet til begge spillerne i partiet. Det er ikke nødvendig å se begge spillerne på skjermen samtidig. Hvis en eller begge spillerne allerede har blitt registrert med resultat vil du få en melding om dette og kan velge om du vil endre det gamle resultatet eller ikke.